Riddarsällskapet

Riddare Sparbancus

Med rötterna djupt ur i den gotländska myllan försvarar vår riddare värdet av den gotländska valutan. Han kämpar för att den ska stanna på ön och inte riskera att försnillas av utomsocknes tjuvar och bedragare. Han är stark och kraftfull med ett stort hjärta. Riddare Sparbancus har stor kunskap om kronor och ören och han hjälper ödmjukt öns innevånare till att nå välstånd och självständighet. Han brinner för sin ö och enar Gotland genom sitt engagemang när han dundrande rider runt över hela ön. Riddare Sparbancu strider för folket och låter det få dela på vinsten när han vinner. Han har endast Gotlands bästa för ögonen och nåde den som hotar hans älskade ö.

I samarbete med Sparbanken Gotland