Riddarsällskapet
Riddare Agrian
Riddare Agrian
Hans af Visby
Riddare Hans af Visby
Kunskapens Riddare
Kunskapens Riddare
Riddare Bagge av Gotland
Riddare Bagge av Gotland
Den Gotländska Kraftens Riddare
Den Gotländska Kraftens Riddare
Riddaren av Silverkorset
Riddaren av Silverkorset
Riddare Thjelvar
Riddare Thjelvar
Riddaren Tvenne Pilar
Riddaren av Tvenne Pilar
Riddare Sparbancus
Riddare Sparbancus

Torneamentums riddare

Torneamentums riddare har under lång tid tränat med sina olika vapen, lans, svärd, spjut och klubba. Nu vill de visa sin skicklighet och utmana varandra. Rustningen är på plats och svärdet är slipat. Nu är det dags för tornerspel!

Marken darrar under de mäktiga hästarna i deras färgglada schabrak. Flaggorna smattrar i vinden. En efter en stormar de in i arenan, hälsar på sin välgörare och publiken!