Riddarsällskapet

Riddare Bagge av Gotland

Sprungen ur det gutniska berget står denna riddare fast och trogen till skydd för invånarna på rosornas ö. Hornen är större än alla andra och uppdraget är att strida för invånarnas välfärd.

Bakom Riddare Bagge av Gotland står en stark och mångsidig organisation. Region Gotland vill visa att den som vistas här på ön står under dess riddares beskydd. Det gäller både dem som bor och verkar här, men även alla dem som besöker vår vackra ö. Välfärd, utveckling, omtanke och styrka i samråd med öns invånare är det som gäller. Det har så varit i flera hundra år och ska så vara. Kärleken till Gotland är stark och fri.

I samarbete med Region Gotland